Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ (ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ), КОНСТРУКТИВНО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА НПГПТО

ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ (ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ), КОНСТРУКТИВНО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ и СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на сградите на нпгпто” по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за ефективна енергийност на държавни училища” с обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ”

Обособена позиция № 2 – „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594/13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради”

            На основание чл. 25, ал. 1, т.12 от ЗОП участниците задължително подават оферта и за двете обособени позиции.

Публична покана ID 9036353

20.11.2014 18:00:00

„ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ (ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ), КОНСТРУКТИВНО И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА НПГПТО” по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за ефективна енергийност на държавни училища” с обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ” Обособена позиция № 2 – „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594/13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради” На основание чл. 25, ал. 1, т.12 от ЗОП участниците задължително подават оферта и за двете обособени позиции.

Документация

01.01.1970 02:00:00

Договори

30.01.2015 12:28:00