Април 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сградите на НПГПТО

Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика (НПГПТО) е държавно училище и има необходимост от осигуряване на 24-часова физическа охрана всички дни в месеца чрез наблюдение и обезпечение на сигурността на учащите се и педагогическия и непедагогически персонал, включително движимото и недвижимо имущество, собственост  на НПГПТО, както и осъществяване на пропускателен режим в сградата.

Публична покана ID 9035877

30.01.2015 12:30:15

Доставка на оборудване за нуждите на НПГПТО

Документация

01.01.1970 02:00:00

Договори

01.01.1970 02:00:00