Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Доставка на оборудване за нуждите на НПГПТО по НП "Модернизация на материалната база в училище" ID 9035103

Предмет на Публична покана е „Доставка на оборудване за нуждите на НПГПТО” по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, Модул „Подобряване на училищната среда”, Дейност 1 „Обновяване на учебно-техническо оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории” по обособени позиции както следва, като всеки участник може да участва само за една обособена позиция
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Уреди за контрол на физически характеристики”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Периферни устройства”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Телевизионно и аудиовизуално оборудване”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Апарати и оборудване за демонстриране”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Специализирани оптичeски инструменти”
Видовете, количеството и техническите характеристики на оборудването са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя.

Публична покана

01.01.1970 02:00:00

Договори

01.01.1970 02:00:00