Доставка на 40 бр. лаптопи за нуждите на НПГПТО по НП "ИКТ в училище" ID 9034638

Предмет на поръчката е „Доставка на 40 бр. лаптопи за нуждите на НПГПТО” по Национална програма „ИКТ В УЧИЛИЩЕ” съгласно Техническа спецификация на Възложителя.

Публична покана

01.01.1970 02:00:00

Договори

01.01.1970 02:00:00